W piątek 31 marca społeczność Crossbasketu modliła się podczas nabożeństwa drogi krzyżowej dla sportowców.

Przedstawiciele wszystkich grup trenujących na co dzień w naszej szkółce czytali rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Były one nieco „nietypowe”, ponieważ treści religijne przenikały się ze sportowymi. Całość spięta była tekstami św. Pawła z Tarsu nawiązującymi  do aktywności sportowej. Spotkanie było solidnym treningiem ducha i przygotowaniem do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.